Reguliranje lijekova u Hrvatskoj - doprinos javnom zdravstvuReportar como inadecuado
Reguliranje lijekova u Hrvatskoj - doprinos javnom zdravstvu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.59 No.7-8 July 2010. -

Regulatorni sustav za lijekove uključuje postojanje zakonodavnog okvira te agencije za lijekove kao regulatornog tijela. Do sada su provedene tri regulatorne reforme kako bi zakonski okvir bio što bolje usklađen s pravnom stečevinom EU-a, u kojoj lijekovi predstavljaju jedno od najbolje reguliranih i usklađenih područja. U svrhu reguliranja hrvatskog tržišta lijekova, 2003. godine osnovana je Agencija za lijekove i medicinske proizvode, koja provodi postupak davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, nadzor nad neželjenim učincima lijeka, laboratorijsku provjeru kakvoće lijekova i cjepiva uzorkovanih iz prometa, izdavanje dozvola za proizvodnju i distribuciju lijekova, praćenje potrošnje lijekova te informiranje o lijekovima i promicanje njihove racionalne uporabe. Medicinski proizvodi su regulirani posebnim zakonom te Agencija na tom polju provodi upis u očevidnik i vigilanciju medicinskih proizvoda. Na ovaj su način proizvodi za zdravstvo koji se nalaze na hrvatskom tržištu odgovarajuće kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti te su nadalje pod stalnim nadzorom nadležnog tijela koje ocjenjuje njihov omjer koristi i rizika. Pristupom Republike Hrvatske punopravnom članstvu u EU Agencija će se uključiti u europske postupke odobravanja lijekova, kao što su centralizirani postupak pri Europskoj agenciji za lijekove EMA, ali prije svega postupak uzajamnog priznavanja te decentralizirani postupak, gdje je veća uloga agencija zemalja članica EU-a. U ovom članku dan je pregled najvažnijih regulatornih aktivnosti iz područja lijekova te spremnost Agencije na funkcioniranje u budućem integriranom europskom regulatornom prostoru.

reguliranje lijekova i medicinskih proizvoda; ocjena kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene lijekova; Agencija za lijekove i medicinske proizvodeAutor: S. Tomić - ; Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, Hrvatska A. Filipović Sučić - ; Agencija za lijekove i medi

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados