Ekonomske štete od nasilja u športu - Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu, Vol.1 No.1 March 2010.Reportar como inadecuado
Ekonomske štete od nasilja u športu - Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu, Vol.1 No.1 March 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu, Vol.1 No.1 March 2010. -

Šport kao aktivnost i spektakl osmišljava život većeg broja ljudi, njihov stil života, identitet, određene obrasce ponašanja i vrijednosti. U tom smislu i politika je fokusirana na ono što se događa oko športa. U vrijeme društvenih previranja, korupcije, recesije i ostalih pratećih pojava, događaju se razne manipulacije u cilju stjecanja osobne koristi pojedinaca ili interesnih grupa, a nisu pošteđene ni športske institucije, športski savezi, športski klubovi ali ni športski navijači.

Za društveni sustav najvažnije je da šport veže pozornost masama, da stvara mehanizme za kanaliziranje i usmjeravanje nezadovoljstva, ne dirajući pri tom u odnose u kome se ta nezadovoljstva i sukobi javljaju. Teoretičari društvenih sukoba smatraju da sigurnosni ventil, u obliku posebnih institucija, u ovom slučaju športa, služe za održavanje određenog društvenog poretka. Međutim, posljedica toga su velike materijalne, ljudske i druge društvene štete jer se u određenoj mjeri tolerira i nasilje prema ljudima i imovini a politika i športski menadžeri samo načelno suzbijaju takva ponašanja.

Ako želimo živjeti u društvu čiji će navijači na športskim natjecanjima navijati, a ne razbijati i divljati, pravi je trenutak za osvješćivanje ovog sve većeg problema. U vrijeme recesije kada se režu svi nepotrebni troškovi, kada se provodi proračunska štednja, čini se da nikoga nije briga za enormne ekonomske štete koje rezultiraju ogromnim troškovima angažmana službi sigurnosti a koja je posljedica loše pravne regulative i društvene demagogije kad je u pitanju uvođenje reda u sferu navijačkih nereda.

šport; navijači; športski menadžment; športsko nasilje; suzbijanje nasilja; pravni propisi u športu; ekonomske šteteAutor: Mirko Smoljić - ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados