Značaj domaćinstva u hotelskom poslovanjuReportar como inadecuado
Značaj domaćinstva u hotelskom poslovanju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu, Vol.1 No.1 March 2010. -

U hotelskom poslovanju odjel domaćinstva ima vrlo važnu ulogu. Osnovni izvor hotelskog prihoda, i do 75% soba povjerena je na održavanje odjelu domaćinstva. Stoga je za uspješno hotelsko poslovanje važna dobra organizacija i vođenje ovog odjela. Poslove hotelskog domaćinstva čine: planiranje osoblja, čišćenja rublja, korištenje opreme; čišćenje i održavanje, standardizacija te provjera smještaja i kvalitete soba; nadzor osoblja i rada, raspored radnih obaveza; rukovođenje , motivacija i trening osoblja, Kontrolarublja,soba, namještaja,sredstava za čišćenje; unapređenje i razvoj, pojednostavljenje procesa rada,standardi radnog učinka, metoda rada. Prostorije koje odjel domaćinstva mora održavati čistim su brojne, pa je i logično da je u mnogim slučajevima ovaj odjel najveći po broju zaposlenika. Odabir glavne domaćice koja će uspješno voditi odjel dat će prepoznatljivost hotelu u današnjem konkurentnom hotelskom okruženju. Osim višeg ili visokog obrazovanja i znanja jezika, glavna domaćica mora biti posjedovati višu razinu opće kulture, smisao za lijepo, komunikaciju i ophođenje s osobljem i gostima. Glavna domaćica organizira i nadzire rad domaćinstva. Odgovorna je za točnost izvješća o zauzetosti kapaciteta, za pripremu soba i ostalih hotelskih jedinica, za postizanje kvalitete hotelskih usluga na najvišoj razini, za primjenu standarda te za nesmetanu primjenu poslovne politike hotela Bunja, 2008. Upravljanje hotelskim domaćinstvom podrazumijeva učinkovito racionaliziranje troškova. Osobito je važno dobro planirati potrebe za djelatnicima. Potrebe su direktno uvjetovane punjenošću smještajnih jedinica, učinkovitošću i djelotvornošću izvršitelja, te indirekto opremom i sredstvima za održavanje čistoće. Mjerenje produktivnosti jedan je od najvažnijih elemenata, planiranja u hotelskom domaćinstvu, a mjeri se utvrđenim radnim standardima. Da bi produktivnost bila odgovarajuća, važno je kontinuirano raditi na usavršanju i edukaciji osoblja. Motivacija je bitan faktor za povećanje produktivnosti i učinkovitosti osoblja.

hotel; hotelijerstvo; domaćinstvo; glavna domaćica; planiranje osoblja; produktivnost; edukacijaAutor: Vesna Sabol Opačić - ; Toplice Sveti Martin Spa & golf Resort Sveti Martin na Muri Grkaveščak 28a, Grkaveščak, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados