Prijedlog kriterija za financiranje sportskih udrugaReportar como inadecuado
Prijedlog kriterija za financiranje sportskih udruga - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu, Vol.1 No.1 March 2010. -

U radu je prezentiran prijedlog kriterija za financiranje sportskih udruga u okviru teritorijalnih jedinica, odnosno općina, gradova ili županija. Kriteriji su jedinstveni za pojedinačne i kolektivne sportove. Razvrstavanje udruga za financiranje unutar pojedine teritorijalne jedinice vrši se u odnosu na pet osnovnih kriterija: olimpijski status sporta, status sporta u gradu tradicija sporta, masovnost sporta, dosadašnji međunarodni rezultati sporta, troškovi natjecanja, masovnost članstva udruge broj registriranih natjecatelja, broj uzrasnih natjecateljskih kategorija i vrsnoća rezultata vrsnoća rezultata na međunarodnim natjecanjima, vrsnoća rezultata na domaćim natjecanjima. Na posljednji kriterij vrsnoća rezultata otpada 50% ukupnih bodova pa se on detaljnije razrađuje u odnosu na potkriterije masovnosti sporta u zemlji i svijetu te složenosti sustava natjecanja. Temeljem predloženih kriterija moguće je relativno objektivno vrednovati izvrsnost pojedine sportske udruge i definirati njenu poziciju za financiranje unutar grada, općine ili županije.

sportske udruge; teritorijalne jedinice; financiranje; kriterijiAutor: Nenad Rogulj - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Vladan Papić - ; Fakultet elektrotehnike, stroja

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados