UTEMELJENJE I RAD ŠKOLSKIH KNJIŽNICA U HRVATSKOJ DO KRAJA XIX. STOLJEĆAReportar como inadecuado
UTEMELJENJE I RAD ŠKOLSKIH KNJIŽNICA U HRVATSKOJ DO KRAJA XIX. STOLJEĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LVI No.23 June 2010. -

Autori su istražili pojavu i djelovanje školskih knjižnica u Hrvatskoj u drugoj

polovini XIX. stoljeća. Utemeljenje školskih knjižnica vezano je uz osiguranje potrebnih i

nužnih preduvjeta: državnog organiziranog školstva, pojave tiska i nakladništva, osnivanje

stručnih udruga, izdavanje pedagogijske literature i pedagogijske periodike.

Unutar školskih knjižnica moguće je razlikovati knjižnice za učitelje i knjižnice za

učenike. Knjižnice za učitelje bile su u funkciji osiguravanja uvjeta za produžno obrazovanje

učitelja kao i prosvjećivanje puka na školskom području.

Učeničke knjižnice poticale su čitalačku kulturu učenika, uvodile učenike u

samostalne oblike učenja. Učeničke knjižnice trebale su djelovati na ukupni učenički razvoj:

spoznajni, moralni, estetski i doživljajni.

U tadašnjim knjižnicama nema stručnih knjižničara, no i pored toga postepeno se

stvara jedinstvena metodologija klasificiranja, katalogiziranja i posuđivanja knjiga.

Školske knjižnice imale su vrlo značajnu odgojno-obrazovnu ulogu i široke

mogućnosti na području svestranog odgoja i obrazovanja.

školske knjižnice; učiteljske i učeničke; produžno obrazovanje učitelja; prosvjećivanje; učenje učenjaAutor: Emerik Munjiza - ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek Snježana Kragulj - ; Sveučilište J.

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados