SEXTING: SLANJE I PROSLJEĐIVANJE SEKSUALNO EKSPLICITNIH FOTOGRAFIJA I PORUKA1Reportar como inadecuado
SEXTING: SLANJE I PROSLJEĐIVANJE SEKSUALNO EKSPLICITNIH FOTOGRAFIJA I PORUKA1 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LVI No.23 June 2010. -

U ovom se članku obrađuje tema novog oblika seksualno rizičnog ponašanja

tinejdžera, daje se kratki pregled istraživanja o prevalenciji pojave sextinga u Sjedinjenim

Američkim Državama i uspoređuje s istraživanjima koja se parcijalno dotiču te teme, a

provedena su kod nas. Iznesene su definicije pojma, podatci o raširenosti ponašanja, razlozi

koji mlade potiču na takvo ponašanje i ciljevi koje tim ponašanjem mladi ostvaruju. Ukazano

je na različite negativne posljedice sextinga te su dane preporuke za tinejdžere, roditelje i

djelatnike škola. Ističe se potreba za daljnjim istraživanjima i za razvojem i evaluacijom

preventivnih aktivnosti.

mladi; seksualno rizično ponašanje; sextingAutor: ĆDaniela Šincek - ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados