STAVOVI UČENIKA OŠTEĆENOG SLUHA O RASPROSTRANJENOSTI NASILJAReport as inadecuate
STAVOVI UČENIKA OŠTEĆENOG SLUHA O RASPROSTRANJENOSTI NASILJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LVI No.23 June 2010. -

Vršnjačko nasilje ili buling predstavlja peristentno nepoželjno ponašanje kojim se

drugim osobama namjereno nanosi šteta. Nema mnogo informacija o rasprostranjenosti

vršnjačkog nasilja među učenicima oštećenog sluha.

Posljednjih se godina sve više prepoznaje potreba sustavnog proučavanja nasilja u

školama i njegovih različitih manifestacija. Cilj je ovoga rada ispitati rasprostranjenost nasilja

među učenicima oštećenog sluha, vrste nasilja kao i utvrđivanje evidentnih posljedica nasilja

među učenicima. Dobiveni podatci potvrđuju prisutnost bullyinga u školama. Učenici

oštećenog sluha su fizički zlostavljani, ismijavani ili im se prijetilo. Bullying je učestaliji kod

dječaka oštećenog sluha u odnosu na djevojčice. Za dječake je karakteristično fizičko, a za

djevojčice verbalno nasilno ponašanje. Iz odgovora ispitanika uočljivo je da mnogi ne govore

o doživljenom nasilju.

nasilje; škola; učenici oštećenog sluhaAuthor: Amra Imširagić - ; Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, Tuzla, Bosna i Hercegovina Azemina Im

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents