ODNOS IZMEĐU POPULARNOSTI I PRIJATELJSTVAReport as inadecuate
ODNOS IZMEĐU POPULARNOSTI I PRIJATELJSTVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LVI No.23 June 2010. -

Ovaj se rad bavi vršnjačkim kontekstom razvoja učenika dviju osječkih osnovnih

škola s posebnim naglaskom na popularnost i prijateljstvo kao dvije najznačajnije dimenzije

vršnjačkih odnosa. Cilj je bio ispitati što učenici očekuju od najboljeg prijatelja-prijateljice i

koliko se navedena očekivanja ostvaruju u školskom kontekstu, među vršnjacima, te koliko

se odrastanjem ta očekivanja mijenjaju, uvažavajući dob i spol djeteta. Ispitivanjem je

obuhvaćeno 278 učenika od trećeg do osmog razreda. Dobiveni su rezultati prikazani

kvantitativno i kvalitativno, rangirani prema pet najznačajnijih odrednica prijateljstva te

njihovim implikacijama na prijateljstva u razrednom-školskom okružju, a značajnost razlika u

odgovorima između djevojčica i dječaka ispitana je hi kvadrat testom. Rezultati su pokazali

da su popularnost i prijateljstvo dvije različite forme socijalnog iskustva koje su konceptualno

i empirijski povezane. Iskrenost se i povjerenje pokazuju kao poveznice prijateljstava i

popularnosti prihvaćenosti kod starijih učenika, a kod mlađih dobrota, pomoć i iskrenost.

Odrastanjem djeteta simetrični reciprocitet tih odnosa se mijenja, obzirom na dob i spol, u

kojima se sve više prepoznaju potrebe i želje kao ravnoteža između bliskosti i individualnosti.

škola; vršnjački odnosi; popularnost; prijateljstvoAuthor: Sanja Simel - ; Pedagogije i Hrvatskoga jezika i književnosti, Filozofski fakulet Osijek Ivona Špoljarić - ; Odjel za biologij

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents