Časopisi iz područja biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije i biotehnologije u dostupnim komercijalnim bazama podataka s cjelovitim tekstomReportar como inadecuado
Časopisi iz područja biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije i biotehnologije u dostupnim komercijalnim bazama podataka s cjelovitim tekstom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of food science and technology, Vol.1 No.1 July 2009. -

Komercijalne baze podataka dostupne hrvatskoj akademskoj zajednici posredstvom Centra za online baze podataka predstavljaju izvor pouzdanih informacija relativno lako dostupnih korisniku. U ovom radu putem deskriptivne analize daje se pregled dostupnih časopisa s cjelovitim člancima iz područja biotehničkih znanosti, polja prehrambene tehnologije i biotehnologije u komercijalnim bazama ScienceDirect, Cambridge Journals Online i SpringerLink. Baze su pretraživane tijekom travnja 2009. godine po ključnim riječima: -food- -biotechnology- -technology- i -nutrition-.

online baze podataka; časopisi iz područja biotehničkih znanosti; polja prehrambene tehnologije i biotehnologijeAutor: Sanda Hasenay - orcid.org-0000-0002-3978-0353 ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakult

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados