Prihvatljivost jela od batata u djece predškolske dobiReportar como inadecuado
Prihvatljivost jela od batata u djece predškolske dobi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of food science and technology, Vol.1 No.1 July 2009. -

Cilj ovog rada bio je ispitati prihvatljivost jela od batata njoke i kolač u djece predškolske dobi s područja Virovitičko-podravske županije. Batat je povrće relativno novo na našem tržištu i zasada nema veće značenje u prehrani našeg stanovništva. U istraživanju je sudjelovalo 158 djece 75 djevojčica i 83 dječaka u dobi 2 do 6 godina. Prihvatljivost ponuđenih jela ispitana je pomoću hedonističke skale s likovima sa 7 stupnjeva od 1 – naročito visoko nepoželjan do 7 – naročito visoko poželjan. Rezultati su pokazali da djeca ove dobi teško prihvaćaju nova jela specifičnog okusa. Tako je kolač prihvatilo svega 25% djece, za razliku od njoka, gdje je čak 75% djece imalo je pozitivan stav prema ovom jelu. Kolač od batata ima specifičan okus, posve nov za djecu, pa su ga ocijenili kao neznatno nepoželjan 3,0 ± 1,9, dok su njoke vrlo slične uobičajenim njokima od krumpira i ocijenjene su znatno bolje i to kao umjereno poželjne 5,5 ± 2,1. Iz dobivenih rezultata proizlazi da, ukoliko se želi uvesti ovo povrće u svakodnevnu prehranu male djece, treba voditi računa da se pripremi na način da ponuđeno jelo ne bude drugačije po okusu i izgledu od jela koje djeca ove dobi konzumiraju.

batat; djeca predškolske dobi; prihvatljivost hraneAutor: Antonija Perl Pirički - ; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek, Hr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados