Hepatopulmonalni sindrom – često neprepoznata komplikacija u jetrenoj ciroziReportar como inadecuado
Hepatopulmonalni sindrom – često neprepoznata komplikacija u jetrenoj cirozi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.46 No.2 June 2010. -

Cilj: Hepatopulmonalni sindrom HPS kao plućnu komplikaciju uznapredovale bolesti jetre karakterizira trijas: jetrena bolest, arterijska hipoksemija i dilatacija plućnog krvožilja. Prevalencija iznosi i do 47 %, no u kliničkoj praksi rijetko se prepoznaje i dijagnosti cira, stoga je cilj ovoga prikaza upozoriti na često postojanje HPS-a u bolesnika s cirozom jetre i respiratornom

simptomatologijom, te istaknuti dijagnosti čke postupke i adekvatno liječenje. Prikaz slučaja: Bolesnik je 54-godišnjak s cirozom jetre Child-Pugh C 10 i dispnejom. Kliničkim pregledom dispneja i laboratorijskim nalazima arterijska hipoksemija, ortodeoksija postavljena je sumnja na HPS. Primjenom kontrastne ehokardiografi ije, višeslojne računalne tomografije MSCT pluća i CT plućne angiografije, potvrđena je radna dijagnoza. Rasprava i zaključak: U

bolesnika s cirozom jetre i respiratornim tegobama treba posumnjati na HPS i potvrditi ga odgovarajućim dijagnostičkim metodama. Dijagnostika ovog sindroma obuhvaća detaljnu anamnezu i fizikalni pregled, analizu plinova u arterijskoj krvi, preglednu snimku grudnih organa, kontrastnu ehokardiografi ju, MSCT pluća, scinti grafi ju makroagregati ma albumina obilježenih tehnecijem i, u dvojbenim slučajevima, plućnu angiografiju. Provedena su brojna istraživanja o

učinkovitosti različitih lijekova, ali niti jedan se nije pokazao dovoljno učinkovitim u liječenju ovog sindroma. Jedina potencijalno kurati vna metoda danas je ortotopna transplantacija jetre OTJ.

ciroza jetre; dijagnostika hepatopulmonalnog sindroma; hepatopulmonalni sindrom; liječenjeAutor: Ivana Mikolašević - ; Zavod za gastroenterologiju, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrva

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados