Opekline – devetogodišnja retrospektivna studija Odjela za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra RijekaReportar como inadecuado
Opekline – devetogodišnja retrospektivna studija Odjela za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.46 No.2 June 2010. -

Cilj: S obzirom na to da su opekline jedan od svakodnevnih uzroka ozljeda u kući ili na radu, te s ti me i jedan od česti h razloga hospitalizacije bolesnika na odjelima plasti čne kirurgije, cilj ovog rada bio je utvrditi uzrok i stupanj ozljeda bolesnika s opeklinama. Metode: U ovom radu retrospekti vno su analizirana 132 slučaja bolesnika s opeklinama koji su liječeni na Odjelu za plasti čnu i rekonstrukti vnu kirurgiju KBC-a Rijeka kroz period od 2000. do 2009. godine. Rezultati : U većine ispitanika opekline su po težini kliničke slike svrstane u drugi stupanj. Najčešći uzrok opeklina među ispitanicima bio je otvoreni plamen. Zaključak: Podaci dobiveni

iz ove studije odgovaraju onima objavljenim u svjetskoj literaturi. Iako je broj ispitanika s opeklinama bio relati vno mali u odnosu na rezultate objavljene u sličnim kliničkim studijama, iz dobivenih podataka može se zaključiti da na ispitanom području prevladavaju opekline drugog stupnja koje su u većine ispitanika uspješno liječene konzervativno.

etiologija; hospitalizacija; stupanj opeklineAutor: Aleksandra Pirjavec - ; Odjel za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska Zrin

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados