Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju od 1999. do 2008. godineReport as inadecuate
Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju od 1999. do 2008. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.46 No.2 June 2010. -

Cilj: Nezarazne bolesti , poglavito kardiovaskularne, te maligne, šećerna bolest i kronične bolesti dišnog sustava predstavljaju vodeću opasnost za ljudsko zdravlje i razvoj u cijelom svijetu. Spomenute bolesti uzrokuju 35 milijuna smrti godišnje, što na globalnom planu predstavlja 60 % svih uzroka smrti , dok u slabo i srednje razvijenim zemljama taj udio iznosi čak 80 %. S obzirom na takvo značenje te zastupljenost kardiovaskularnih bolesti u ukupnom morbiditetu i mortalitetu populacije na globalnoj razini, cilj ovog rada je prikaz

veličine problema i kretanja kardiovaskularnih bolesti u Primorsko-goranskoj županiji temeljem raspoloživih zdravstveno-statističkih podataka. Metode: U radu su analizirani podaci o mortalitetu i morbiditetu stanovništva PGŽ koji su objavljeni u Zdravstveno-stati sti čkim ljetopisima. Podaci su prikazani u apsolutnim vrijednosti

ma, a stope mortaliteta su, radi usporedbe sa srodnim podacima iz literature, dobno standardizirane na europsku populaciju. Također su izračunati udjeli analiziranih bolesti u odnosu na podatke o sveukupnom morbiditetu i mortalitetu. Rezultati : Analiza mortalitetnih podataka pokazuje kako su kardiovaskularne bolesti

najznačajniji uzrok mortaliteta stanovništva PGŽ. Bolesti iz ove skupine zauzimaju prvo mjesto na ljestvicama mortaliteta, kako među muškarcima, tako i među ženama. Rezultati dobne standardizacije pokazuju kako se prema mortalitetu od kardiovaskularnih bolesti Primorsko-goranska županija nalazi u sredini ljestvice mortaliteta europskih zemalja. Rasprava i zaključci: Iako je dobno standardizirana stopa mortaliteta od kardiovaskularnih

bolesti u Primorsko-goranskoj županiji niža u odnosu na prosječnu vrijednost za Hrvatsku te u odnosu na vrijednosti niza država u okruženju, dobivene su vrijednosti značajno više u odnosu na neke razvijene europske zemlje, kao i u odnosu na susjednu Sloveniju. Danas se smatra da je moguće reducirati i do 50 % prijevremenih smrti i dizabiliteta od kardiovaskularnih bolesti. To je moguće postići snaženjem aktivnosti na području promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja, osobito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ,

ali i specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

epidemiologija; kardiovaskularne bolesti; morbiditet; mortalitet; Primorsko-goranska županijaAuthor: Tomislav Rukavina - ; Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatsk

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents