Preopterećenje željezom uzrokovano transfuzijama krvi u bolesnika s hematološkim bolestimaReportar como inadecuado
Preopterećenje željezom uzrokovano transfuzijama krvi u bolesnika s hematološkim bolestima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.46 No.2 June 2010. -

Preopterećenje željezom česta je i ozbiljna komplikacija višestrukih transfuzija deplazmatiziranih eritrocita koja pridonosi oštećenju organa te utječe na preživljenje bolesnika s hematološkim bolestima. U ruti nskoj praksi koristi se više metoda za procjenu preopterećenja

željezom. Liječenje kelatorima željeza preporučuje se kada serumski feriti n premaši 1.000 ug-L i-ili ako je bolesnik primio više od 20 jedinica deplazmati ziranih eritrocita. Učinkoviti kelatori željeza neprocjenjivo su važni u liječenju preopterećenja željezom bolesnika

s hematološkim bolesti ma koji zahti jevaju višestruke transfuzije krvi te dokazano smanjuju njihov morbiditet i poboljšavaju kvalitetu života.

feritin; hematološke bolesti; kelatori željeza; preopterećenje željezom; transfuzija krviAutor: Toni Valković - ; Zavod za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvat

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados