Hrvatske bibliografije o Petriću - Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.X No.1 February 2009.Reportar como inadecuado
Hrvatske bibliografije o Petriću - Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.X No.1 February 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.X No.1 February 2009. -

Članak analizira i uspoređuje četiri hrvatske bibliografije o Frani Petriću Franciscus Patricius,

1529-1597, jednom od najvažnijih hrvatskih filozofa, koje su objavljene u razdoblju od 1968. do 1997. godine. Prvu je 1968. objavio Vladimir Premec. Budući da je on nekritički preuzimao iz bibliografija koje su objavili Pietro Donazzolo 1912 i Paola Maria Arcari 1935, mnoge njegove jedinice su nepot- pune i netočne. Druga hrvatska bibliografija o Petriću iz 1979. godine, koju potpisuju Vladimir Premec i Franjo Zenko, od prve se razlikuje tek po četrnaest novih jedinica. U trećoj hrvatskoj bibliografiji o Petriću, koja je objavljena 1993., bibliografiju iz 1979. godine dopunile su Mihaela Girardi Karšulin i Ljerka Schiffler sa 160 novih jedinica, i to ne samo iz razdoblja od 1979. do 1993., no među njima ponovo ima nepotpunih jedinica. Četvrtu hrvatsku bibliografiju sastavio je Ivica Martinović 1997. godine da bi prikazao razvoj petrićologije u razdoblju između dviju Petrićevih obljetnica 1979-1997 i upozorio na hrvatski doprinos u tom razdoblju. U njoj su sve jedinice potpune, a s metodološkog stajališta ova je bibliografija ogledni primjer kako sastavljati bibliografske jedinice. Osim analize i usporedbe četiriju hrvatskih bibliografija o Petriću, ovakvo je istraživanje produbilo naše spoznaje o utjecaju i opusu Petrićeva djela, dapače ponudilo je nove bibliografske jedinice o Petriću iz najranijega razdoblja do kraja 18. stoljeća.

Frane Petrić; bibliografija; Pietro Donazzolo; Paola Maria Arcari; Vladimir Premec; Franjo Zenko; Mihaela Girardi Karšulin; Ljerka Schiffler; Ivica MartinovićAutor: DAVOR BALIĆ - orcid.org-0000-0002-4656-6750 ; Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados