Previranja u Bjelovaru uoči -puča Vokić - Lorković- 1944. godineReportar como inadecuado
Previranja u Bjelovaru uoči -puča Vokić - Lorković- 1944. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.X No.1 February 2009. -

Autor u radu na temelju oskudne arhivske građe prikazuje pripreme koje su vršene u Bjelovaru tijekom druge polovice kolovoza 1944. godine od strane pučista i Gradskog ogranka Hrvatske seljačke stranke HSS, u svrhu rušenja ustaške vlasti i svladavanja njemačkih snaga u Bjelovaru, te preuzimanje vlasti u NDH od strane HSS-a. HSS bi preuzela postrojbe domobranstva NDH kao svoju vojsku, te zajedno s dijelovima ponovno aktivirane Hrvatske seljačke zaštite HSZ pripremila teren za dolazak savezničkih snaga na područje NDH, na čelu sa dr. Šubašićem iz Londona.

Hrvatska seljačka stranka; -puč Vokić-Lorković-; Bjelovar; domobranstvo; prevrat; NDHAutor: ŽELJKO KARAULA -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados