Toponimija područja šibenske RogozniceReportar como inadecuado
Toponimija područja šibenske Rogoznice - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Folia onomastica Croatica, No.18 April 2010. -

U radu se prikazuje toponimija i mikrotoponimija općine Rogoznica u Šibensko-kninskoj županiji prikupljena terenskim istraživanjem. Ukratko su prikazane osnovne značajke lokalnoga govora, a zatim su opisani toponimi u mjestu, priobalni toponimi koji nisu obuhvaćeni radom Finke i Šojata 1973–74. godine, kao i mikrotoponimi i oronimi u blizini zaselaka Mocira, Podglavica i Jarebinjak. Na kraju rada donosi se abecedno kazalo prikupljenih toponima.

toponimija; mikrotoponimija; Rogoznica; hrvatski dijalekti; čakavski; štokavskiAutor: Nada Županović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados