PAIDEIA. Starogrčka odgojno-obrazovna formaReportar como inadecuado
PAIDEIA. Starogrčka odgojno-obrazovna forma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Methodical Review : journal of philosophy of education, Vol.16 No.1-2 March 2010. -

U povijesnom naslijeđu postoje vrijednosti koje trajno čuvaju svoju svježinu, snagu, ljepotu i duboki humanistički smisao usprkos njihovoj dugovjekoj protegnutosti kroz povijest. Proučavanje i poznavanje čovjekovih stvaralačkih napora pokazalo je da je zakon sveopćeg napretka imanentno vezan za potrebu sve veće i sve dublje spoznaje čovjekova mjesta u svijetu i odraza svijeta na njega. Grčka antička kultura ili paideia potvrđuje osnovanost tih premisa i svojim gotovo neiscrpnim sadržajem otkriva opći i neprolazni značaj svega onoga što je stvorio grčki duh u umjetnosti, književnosti, znanosti, filozofiji, pedagogiji, pravu, etici itd. U najširem smislu riječi, grčka kultura već vjekovima privlači pozornost kako stručnjaka tako i amatera. Proučavanje i tumačenje njenog sadržaja postalo je predmet zanimanja cijelog niza znanstvenih disciplina, gotovo svakog iole obrazovanoga čovjeka. Tako ni zapadnoeuropska pedagogija koja vidi svoje početke u antici, naročito onoj grčkoj i rimskoj, nije mogla u tom smislu stajati po strani, nego se poput drugih znanosti i ona počela vraćati svojim izvorima i svojim korijenima.

Homer; paideia; formiranje; odgoj; ideja; likAutor: Marko Pranjić - orcid.org-0000-0001-7072-0300 ; Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados