Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan’ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevodaReportar como inadecuado
Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan’ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Colloquia Maruliana

., Vol.19 No.19 April 2010. -

U radu se analizira leksik Marulićeva prijevodnoga djela Od naslidovan’ja Isukarstova i od pogarjen’ja tašćin segasvitnjih. Odlučivši prevesti popularno Kempenčevo djelo De imitatione Christi, Marulić je i te kako svjestan težine prihvaćenoga zadatka, a njegova se prevoditeljska vještina posebice ogleda u načinima na koje hrvatskim leksikom prenosi latinski izvornik. Ako u izražajnim mogućnostima hrvatskoga jezika nije nalazio odgovarajuća rješenja, kalkirao je latinski model i stvarao nove riječi. Autorice naglasak stavljaju upravo na prevedenice i novotvorenice te nastoje pokazati u kojoj je mjeri leksik djela ovisan ili neovisan o latinskom predlošku. Cilj je rada utvrditi koje lekseme možemo smatrati upravo Marulićevim prinosom hrvatskomu jezičnom izrazu.

Marko Marulić; Od naslidovan’ja Isukarstova i od pogarjen’ja tašćin; Toma Hämmerken; De imitatione Christi; kalk prevedenica; neologizam novotvorenicaAutor: Marijana Horvat - orcid.org-0000-0003-1798-1098 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb Sanja Perić Gavrančić - o

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados