Fra Stanko Bačić: Visovački franjevci u Skradinskoj biskupiji – pastoralno djelovanje franjevaca od dolaska Osmanlija 1522 do danas, Knjižnica Zbornika Kačić – Monografije, dokumenti, građa… br. 20, Split 1991, str. 2Reportar como inadecuado
Fra Stanko Bačić: Visovački franjevci u Skradinskoj biskupiji – pastoralno djelovanje franjevaca od dolaska Osmanlija 1522 do danas, Knjižnica Zbornika Kačić – Monografije, dokumenti, građa… br. 20, Split 1991, str. 2 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of Croatian History, Vol.25 No.1 October 1992. -Autor: Lovorka Čoralić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados