Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u Picićevoj pjesmarici iz 1471.Reportar como inadecuado
Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u Picićevoj pjesmarici iz 1471. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Colloquia Maruliana

., Vol.19 No.19 April 2010. -

U latiničnoj, čitkom goticom ispisanoj Picićevoj pjesmarici iz 1471. godine, koja je dio zbornika što se čuva u Bodleian Library sign. Ms. Canon. Ital. 193 u Oxfordu, uz talijanske i latinske pjesme zapisane su rukom Matije Picića, rapskoga kanonika, a poslije i primancira stolne crkve, i četiri pjesme na starohrvatskome književnom jeziku čakavske osnovice. Zapisane pjesme božićna Va se vrime godišća, dvije eshatološke pjesme Plači sarcem i s očima i Sudac strašan oće priti te jedna inačica Marijina plača bile su nesumnjivo u ono doba vrlo popularne jer su zapisane u mnogim srednjovjekovnim pjesmaricama i zbornicima duhovnoga štiva, a i u mlađim izvorima. U radu se iznose književnopovijesne forma, sadržaj, odnos prema ostalim poznatim inačicama, književna vrijednost i književnopovijesna važnost i jezičnopovijesne značajke zapisanih pjesama paleografske, grafijsko-ortografske, fonološke, morfološke, sintaktičke i leksičke.

Picićeva pjesmarica; Matija Picić; hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo; hrvatski jezik 15. stoljećaAutor: Kristina Štrkalj Despot - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados