Neka pitanja planiranja i izgradnje mljekara u Engleskoj s napomenama o praksi u našoj zemljiReportar como inadecuado
Neka pitanja planiranja i izgradnje mljekara u Engleskoj s napomenama o praksi u našoj zemlji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.7 No.1 January 1957. -

Za vrijeme prakse u Velikoj Britaniji imao sam prilike da vidim veći broj modernih mljekara u raznim fazama izgradnje i da se upoznam sa organizacijom planiranja i izgradnje ovih objekata. Pošto u ovoj godini treba početi s radom nekoliko velikih mljekara, u kojima će biti glavni proizvod pasterizirano mlijeko, možda bi korisno bilo da se bar ukratko prikaže kako se u Engleskoj planiraju i grade velike mljekare s osvrtom o tom pitanju u našoj mljekarskoj industriji.

mljekara; industrija; planiranjeAutor: Zaharije Milanović - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, 10000 Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados