Izazov apokaliptike - Church in the World : Church in the World, Vol.32 No.4 December 1997.Reportar como inadecuado
Izazov apokaliptike - Church in the World : Church in the World, Vol.32 No.4 December 1997. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.32 No.4 December 1997. -

U vremenu bujanja apokaliptickih vizija budućnosti i ponovnog

buđenja kršćanskog hilijazma, autor nastoji ne samo pronaći razloge takvu stanju nego i otkriti mogući kršćanski odgovor izazovima apoka­liptickih sekti. Najprije se ukazuje na problematiku koja stoji iza samog fenomena apokaliptickih sekti, potom na temelje biblijske eshatologije, apokaliptike i hilijazma te nakon kratkog pregleda apokrifne apokaliptike i apokaliptickih sekti u povijesti kršćanstva prelazi na tumačenje osnovnih razlika između eshatološkog i apokaliptičkog načina razmišljanja, vjerovanja i djelovanja.

Sekte; apokaliptika; eshatologija; hilijazamAutor: Ante Mateljan - orcid.org-0000-0001-6481-364X ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados