Dimenzije vremena - Church in the World : Church in the World, Vol.32 No.3 September 1997.Reportar como inadecuado
Dimenzije vremena - Church in the World : Church in the World, Vol.32 No.3 September 1997. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.32 No.3 September 1997. -

Ovo je pokušaj esej razmišljanja o fragmentarnosti vremena u

kozmološkom kontextu. Premda je vrijeme cjeloviti i jednoliki entitet, u njemu se ipak naziru fragmenti i segmenti poznati pod terminom

dimenzija.

Dimenzioniranje vremena počiva na tezama o početku, trajanju i

svršetku vremena, koje su usko vezane s novijim znanstvenim kozmološkim istraživanjima koja se opet zapleću u mnoge paradoxe. Nakon pokušaja modeliranja vremena i njegova kvantificiranja pokazuje se da je vremenost jedna i trajna, a da se vremenitost očituje u dimenzijama sadašnjosti, prošlosti i budućnosti.

dimenzije; vrijemeAutor: Živan Bezić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados