CARL ROGERS I ROBERT CARKHUFF Konfrontacija zajedničkoga i vlastitog u psihoterapeutskoj praksiReportar como inadecuado
CARL ROGERS I ROBERT CARKHUFF Konfrontacija zajedničkoga i vlastitog u psihoterapeutskoj praksi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.32 No.2 June 1997. -

Carl Rogers Je poznati američki klinički psiholog, usto i

humanistički psiholog; zatim i psihoterapeut koji govori o -unu­

tarnjoj energiji- soobe, koja omogućuje samoaktualizaciju osobe.

Robert Carkhuff također je poznati američki psiholog i

psihijatar Manje je poznat izvan svoje domovine, što ne znači daje

nepoznat u Europi

.!

Carkhuff je bio Rogersov učenik, no kasnije se razilazi od

svojega velikog učitelja. Nastavlja sam sa svojim istraživanjima na

polju kliničke psihologije na Sveučilištu u Wisconsinu. Ističe važ­

nost -procesa učenja-ili -osobnognapora osobe- do samorealizacije,

kao i -iniciativu terapeuta- u terapeutskomprocesu.

Konfrontacija između dvojice znanstvenika temelji se na njiho­

vom zajedničkom, a onda i zasebnom psihoterapeutskom pristupu,

kako u teoriji tako i u terapeutskoj praksi.

Carl Rogers; Robert Carkhuff; psihoterapija; zajedničko; vlastito; konfrontacijaAutor: Ante Mrvelj -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados