Dijalog i navještaj u vremenu religijskog pluralizmaReportar como inadecuado
Dijalog i navještaj u vremenu religijskog pluralizma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.32 No.1 January 1997. -

Suvremena pluralizacija svekolikog življenja nesumnjivo je veliki

izazov kršćanstvu. U ovom tekstu analiziraju se reakcije crkvenog tkiva na pojačano širenje religijskoga pluralizma, koji sve očitije postaje nazočan i na nekoć monolitnim kršćanskim prostorima. Od negdašnje objektivne društvene činjenice religijski pluralizam postaje danas za kršćane činje­nicom njihove svijesti koja ih suočava s mogućnošću novoga religijskog izbora. Kršćanska je Crkva kao cjelina pozvana posvijestiti svoj odnos prema religijama.

Reakciju Crkve promatra se na tri razine: na razini običnih vjernika,

teologije i učiteljstva. Dok su reakcije vjernika i teologa tek skicirane s nekoliko temeljnih poteza, središnji dio teksta posvećen je analizi i

interpretaciji stavova katoličkoga crkvenog učiteljstva prema religijama. Ti stavovi okupljeni su oko dvije središnje teme: I Spasenjska vrijednost nekršćanskih religija; II Dijalog i navještaj. Pritom su uzeti u obzir svi iole značajniji izričaji učiteljstva u kojima je ono od II. vatikanskog sabora pa do u novije vrijeme pokušalo, potaknuto činjenicom religijskoga plura­lizma, odrediti kako kršćansko-katoličko shvaćanje religija tako i vrstu odnosa naspram religijama. Analiza pokazuje određenu evoluciju u stavovima crkvenog učiteljstva.

dijalog; navještaj; vjerski pluralizamAutor: Nikola Bižaca - orcid.org-0000-0001-9412-508X ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados