Evanđelje djetinjstva - Isusovo podrijetloReportar como inadecuado
Evanđelje djetinjstva - Isusovo podrijetlo - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.33 No.3 September 1998. -

Polazeći od činjenice da Evađelja djetinjstva Isusova EDI ne spadaju u bit evanđeoskog navještaja, auktor ovoga članka istražuje razloge toga opisa i njegovu uklopljenost u evanđeoski izvještaj. Odgovor na ta pitanja nalazi u Lukinu Prologu Lk 1,1-4, gdje Je vidljivo da i ti opisi spadaju u navještaj Crkve kao pokušaj otkrivanja tragova i znakova veličine osobe u koju se vjeruje nakon Pashe već u njezinim prvim danima. Temeljni problem EDI jest njihova povijesnost On se međutim lako rješava ispravnim poimanjem povijesti, koja je uvijek povijest protuma­ čena u određenom ključu. I EDI jesu povijest protumačena vjeroispoviješću prve Crkve. Ovo tumačenje opravdano je specifičnošću kršćanske tradicije

koju obilježava dinamizam vjernosti Isusu i trajne aktualizacije njegova života i djelovanja.

U okviru književne vrste evanđelja kojom se narativnim načinom

izražava teološka dimenzija dogođenoga, EDI imaju kao specifikum tipološko pripovijedanje. Naime, spasenjske događaje novije povijesti osvje­tljavaju spasenjskim događajima ranije povijesti u mesijanskom ključu. Zamjećujući tematsku podudarnost i razlike Matejeva i Lukina prikaza, auktor se ograničava na istraživanje Lukina EDI: najprije donosi epizode opisa i njihovu strukturu, koristeći se književnim kriteriemj, a zatim egzegetski obrađuje perikopu navještenja Isusova rođenja Lk 1,26-38, uočavajući neke nove naglaske u tumačenju: specifičnost Marijina materinstva, svetost rađanja djeteta, ulogu Božje riječi i Marijinu radosnu i

željnu suradnju s Bogom.Autor: Marinko Vidović - orcid.org-0000-0003-0746-023X ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados