Pred vratima trećeg tisućljeća - Church in the World : Church in the World, Vol.33 No.2 June 1998.Reportar como inadecuado
Pred vratima trećeg tisućljeća - Church in the World : Church in the World, Vol.33 No.2 June 1998. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.33 No.2 June 1998. -

Autor uvodno ukazuje na razmišljanja u Crkvi pred dubokim

društvenim promjenama i dolaskom III. tisućljeća, što zahtijeva obnovu života i prilagodbu novim prilikama u ostvarenju poslanja.

Raščlambom pojma povijesnosti, koji ima svoj korijen u samoj objavi, upoznaje se stvarnost Crkve, podložna zakonima povijesti, tj. promjenama i razvoju. Kao povijesna stvarnost na putu ostvarenja, Crkva ne može nikad reći da se potpuno poistovjetila s Kristom i njegovim navještajem Evanđelja svijetu. Ona se nalazi pred trajnom zadaćom obnavljanja, u stalnoj napetosti između vjernosti onome što je u njoj nepromjenljivo i potrebne prilagodbe stoje nalažu aktualne društvene prilike. Crkva je na II. vatikanskom saboru, dok je razmišljala o svojoj naravi i poslanju, ukazala na potrebu obnove. Obnova Crkve u prvom je redu obnova vjernosti Gospodinu i poslanju što ga je od njega primila. Konkretno danas, obnova je dublji prihvat Sabora. Crkva u Hrvata, poput drugih crkava u društvima u tranziciji, nalazi se pred specifičnim problemima i zahtjevima, posebice pred zadaćom obnove i dubljeg prihvata II. vatikanskog sabora.

povijesnost; obnova; poslanje; vjernost; prilagodbaAutor: Anto Šarić - ; Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados