Prirodoslovni i religiozni pogled na svijetReportar como inadecuado
Prirodoslovni i religiozni pogled na svijet - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.33 No.2 June 1998. -

Autor analizira kako se na početku novoga vijeka uz dotadašnji

Jedinstveni, tj. religiozni pogled na svijet sadržan u Bibliji i spisima

crkvenih otaca, pojavio i pogled nove znanosti, koji je težio za tim kako bi stvarnost osjetilnog iskustva uvijek i ponovno mogla biti provjeravana. To je povezano i s novim shvaćanjima na području astronomije: srednjo­vjekovna slika svijeta s geocentričnim sustavom zamijenjena je slikom svijeta s heliocentričnim sustavom, stoje dovelo do osude kopernikansko-galilejskog naučavanja. Bez obzira na to, matematičko-eksperimentalna metoda koju je uveo Galilei pokazala se vrlo plodonosnom, ali je zato nepomirljivost između prirodoslovne znanosti i teologije postala još veća. Sukob između dvaju navedenih pogleda na svijet nastao je zbog toga što

se vodilo premalo računa o specifičnim razlikama pojedinih znanosti s obzirom na njihove metode kao i razlike u govoru prirodoslovnih znanosti i teologije.

Pokušavajući dati odgovor na pitanje: kako prirodoslovno poimanje

svijeta uskladiti s poimanjem Boga objave, uočava se kako među

prirodoslovcima i teolozima sve više prevladava uvjerenje o mogućoj

komplementarnosti prirodoslovnoga i religioznog pogleda na svijet. Obje spoznaje svijeta još se više mogu produbljivati, te se kod obje moramo služiti analogijama iz našega neposrednog iskustva.

prirodoslovna znanost; religija; tehnika; napredakAutor: Ivan Kešina - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados