Analiza sidrenja poluuronjive platforme Scarabeo 7Reportar como inadecuado
Analiza sidrenja poluuronjive platforme Scarabeo 7 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Shipbuilding : Theory and Practice of Naval Architecture, Marine Engineering and Ocean Engineering, Vol.61 No.1 March 2010. -

U ovom su radu prikazani rezultati analize sidrenja poluuronjive platforme Scarabeo 7 prema pravilima dvaju klasifi kacijskih društava, American Petroleum Institute API i Det Norske Veritas

DNV. Pravila tih dvaju klasifi kacijskih društava najčešće se koriste za analizu sidrenja, pa je cilj rada bila usporedba rezultata analize sidrenja prema API i DNV kriterijima. Prigodom sidrenja objekta morske tehnike moraju se zadovoljiti dva osnovna kriterija: maksimalni pomak objekta koji je ograničen kako bi se izbjeglo oštećenje ili pucanje podmorskoga podizača i maksimalna

napetost u sidrenoj liniji koja je određena faktorom sigurnosti i silom pri kojoj će doći do pucanja linije, a koju defi nira proizvođač.

Analiza sidrenja za operativno stanje pokazala je da zadani sidreni sustav u potpunosti zadovoljava kriterije pri ekstremnim vremenskim uvjetima vjetar, valovi i morske struje za jednogodišnje povratno razdoblje. Za slučaj neoperativnoga stanja, kad je podmorski podizač još uvijek pričvršćen za ušće bušotine, analizom je ustanovljeno da sidreni sustav zadovoljava kriterije za vremenske uvjete desetogodišnjega povratnog razdoblja umanjene za maksimalno 20 posto u analizi prema API pravilima i maksimalno 25 posto u analizi prema DNV pravilima. Tako dobiveni rezultati koji su dobiveni analizom zadovoljili su sve uvjete, tj. maksimalne dopuštene pomake i čimbenike sigurnosti.

sidrenje; sidreni sustav; klasifi kacijska društva; pravilaAutor: Iva Kolacio - ; Tehnički Fakultet Sveučilišta u Rijeci Jasna Prpić-Oršić - ; Tehnički Fakultet Sveučilišta u Rijeci Ksen

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados