Radijacijsko umreživanje i prijelazi tekuće-tekuće u nezasićenim poliesterskim smolamaReportar como inadecuado
Radijacijsko umreživanje i prijelazi tekuće-tekuće u nezasićenim poliesterskim smolama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polimeri : Plastics and Rubber Journal, Vol.30 No.4 April 2010. -

Ionizirajuće zračenje omogućuje čistu inicijaciju polimerizacija i umreživanja koja se može lako regulirati neovisno o temperaturi, no samo vrlo rijetke eksperimentalne metode omogućuju in-situ praćenje reakcije. Opisane su prednosti i ograničenja mjerenja električne vodljivosti kao metode praćenja reakcija na primjeru umreživanja nezasićenih poliesterskih smola. Rezultati su uspoređeni s neelektričnim metodama kao što su ekstrakcijska analiza i diferencijalna pretražna kalorimetrija DSC. Spoznaje do kojih smo mi i drugi autori dolazili godinama o različitim aspektima umreživanja nezasićenih poliesterskih smola prikazane su i reinterpretirane prema novijim pristupima vodeći računa ne samo o utjecaju nastanka mikrogelova u različitim reakcijskim uvjetima nego i o razdvajanju faza induciranom reakcijom za koje je pokazano da je ovisno o sastavu poliestera. Pokazana je važnost određivanja dosega postradijacijskog umreživanja, koje se inače rijetko istražuje. Prikazan je ispravan pristup interpretaciji podataka o promjeni vodljivosti za vrijeme reakcije i istaknuta nužnost izbjegavanja logaritmiranja ako za to ne postoji jasna fizička osnova. Primjena metode električne vodljivosti u proučavanju umreživanja nezasićene poliesterske smole dovela je do otkrića prijelaza tekuće-tekuće, koji su detaljnije istraženi. Uz viskozimetriju i DSC, primjenom spektroskopskih metoda, osobito spektroskopijom u bliskome infracrvenom području, potvrđeno je da je strukturna osnova tih prijelaza smanjenje lokalne sređenosti kratka dosega koja se zasniva na među- i unutarmolekulnim vodikovim vezama. Izneseni su detalji o tim prijelazima, prije svega manje poznatome gornjem prijelazu tekuće-tekuće, koje bi trebalo istražiti u svim polimerima, a osobito onima s nižom temperaturom staklišta.

diferencijalna pretražna kalorimetrija; ekstrakcijska analiza; električna vodljivost; mikrogelovi; nezasićene poliesterske smole; postradijacijsko umreživanje; prijelazi tekuće-tekuće; radijacijsko umreživanje; razdvajanje faza inducirano reakcijom; spektroskopija u bliskome infracrvenom područjuAutor: Irina PUCIĆ - orcid.org-0000-0002-5608-0658 ; Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados