Industrijski procesi dobivanja biodizelaReportar como inadecuado
Industrijski procesi dobivanja biodizela - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.4 No.1-2 July 2009. -

U radu se opisuju neki važni industrijski procesi dobivanja biodizela. Prikazane su njihove osnovne karakteristike te naglašena prikladnost

šaržnim ili kontinuiranim izvedbama. Navedeni su podaci o potrošnji energije. Posebno je ukazano na važnost analize i poznavanja inženjerskih aspekata pojedine tehnologije u postupku izgradnje konkretnog postrojenja. Također je naglašena potreba za formuliranjem jedinstvenog obrasca kao temelja za mjerodavnu prosudbu ponuđenih tehnologija u tom postupku.

biodizel; biogoriva; transesterifi kacija; uljeAutor: Dinko Sinčić - ; Zagrebački Holding, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados