Fontanski sloj, teorija i primjena - Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.4 No.1-2 July 2009.Reportar como inadecuado
Fontanski sloj, teorija i primjena - Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.4 No.1-2 July 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.4 No.1-2 July 2009. -

U suvremenoj industriji se sve više koriste procesi i uređaji u kojima se koriste dvofazni sustavi. Primjena ovih sustava i uređaja daje široke

mogućnosti unapređenja i primjene u praksi. U ovom radu prikazani su značajniji rezultati istraživanja vezanih za specifi čni oblik fluidiziranog

sloja fontanski sloj. Na osnovu dostupnih literaturnih podataka dat je pregled osnovnih defi nicija i podataka za najčešće upotrebljavane jednadžbe za proračun maksimalne visine fontanskog sloja, minimalne i maksimalne površinske brzine fontaniranja, srednjeg promjera mlaza u fontanskom sloju, pada tlaka i optimalnog kuta otvora konusa.

Fontanski sloj; fluidizacijaAutor: Branko Tripalo - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Damir Ježek - orcid.org-0000-00

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados