POKLADE U ETNOLOŠKOM ATLASU JUGOSLAVIJEReport as inadecuate
POKLADE U ETNOLOŠKOM ATLASU JUGOSLAVIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.23 No.1 March 1986. -

Suradnici Centra za etnološku kartografiju pripremili su za ovaj tematski broj Narodne umjetnosti ove karte: Nazivi za maskirane pokladne ophodnike obradila Božica Somek-Machala, Maskirani par staraca Vlasta Domačinović, Zoomorfne maske Vlasta Domačinović, Lik Karnevala-lutke Jadranka Puntarović-Vlahinić i Obredno ljuljanje Tomo Vinšćak i popratili ih potrebnim komentarima. Karte nisu gotove. Obrađeno je tek oko 213 od 3.320 predviđenih lokaliteta iz čitave Jugoslavije, nisu još provedena kontrolna istraživanja, a nisu uzeti u obzir ni podaci iz literature.

No i ovako nepotpune, karte mogu pružiti dopunske informacije o pojedinim prikazanim kulturnim pojavama.Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents