POKLADE U ZBORNIKU ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA I SUVREMENI KARNEVAL U HRVATSKOJReportar como inadecuado
POKLADE U ZBORNIKU ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA I SUVREMENI KARNEVAL U HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.23 No.1 March 1986. -

U članku su uspoređeni podaci o pokladama objavljivanl u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena od 1896. do danas, sa suvremenim stanjem karnevala u Hrvatskoj na temelju autorovih

vlastitih istraživanja. Interpretacija karnevala iskazuje se kao pridavanje smisla i značenja, a ne kao rekonstrukcija izgubljenog značenja. Ne radi se o suprotstavljanju -egzaktne i objektivne- metode starijim tumačenjiina u Zborniku. Ranijim interpretacijama pridružuje se poimanje karnevala kao polisemične pojave, kulturnog procesa. Radićeva dihotomija kulture gospode i kulture naroda

usmjerila je zapisivače Zbornika. Pregled njihovih zapisa o pokladama pokazuje parcijalan interes, najviše za karneval na selu i za magiju vezanu uz plodnost. Mnogi drugi aspekti karnevala ostali su nezamijećeni, nedostaju podrobniji opisi kao nuždan preduvjet svake današnje interpretacije. Podaci u Zborniku, jako zanimljivi i dragocjeni, mogu poslužiti tek kao polazište novim istraživanjima.Autor: Ivan Lozica - ; Institut za etnologiju i folkloristiku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados