ANALIZA NAJPOZNATIJIH KRUZING DESTINACIJA U SVIJETUReport as inadecuate
ANALIZA NAJPOZNATIJIH KRUZING DESTINACIJA U SVIJETU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Thought and Practice, No.2 February 2010. -

Geografske podjele kruzing-destinacija pokazuju rasprostranjenost kruzing-turizma u svijetu. Njihovom komparacijom u ovom se radu ističu osnovne karakteristike pojedinih geografskih cjelina kao kruzing-destinacija, te njihov razvoj i položaj u odnosu prema ostalim takvim destinacijama. Analiziraju se glavne luke na temelju pokazatelja putničkoga prometa te različitih ulaganja u lučku infrastrukturu kao odraza trenda razvoja ove vrste turizma u svijetu. Posebice se istražuje domicil putnika na kruzing-putovanjima kao dio kretanja potražnje na pojedinim svjetskim tržištima uz ponudu brodova najznačajnijih kompanija na različitim kruzing-destinacijama.

geografska podjela; kruzing-turizam; kruzing-destinacija; turistAuthor: Ivica Benić - ; Dubrovnik, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents