REALNI OKVIRI REGRESIVNOSTI HRVATSKOGA POREZA NA DODANU VRIJEDNOSTReportar como inadecuado
REALNI OKVIRI REGRESIVNOSTI HRVATSKOGA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Thought and Practice, No.2 February 2010. -

Karakteristika PDV-a da generira neravnomjernu distribuciju opterećenja u korist viših dohodovnih skupina, središnja je tema ovog rada. Problematika regresivnosti obrađivana je u Hrvatskoj potkraj devedesetih godina 20. stoljeća; međutim, u vremenu koje je slijedilo nije bilo opsežnijih empirijskih istraživanja ovoga fenomena. Uzme li se u obzir i činjenica da se strukturni okvir hrvatskog PDV-a u tom razdoblju mijenjao i da kreatore hrvatske porezne politike očekuju i daljnje modifikacije ovoga poreza u nastojanju da se njegova struktura u što većem stupnju prilagodi europskim preporukama - jasna je i intencija ovoga rada da upozori na stvarne okvire u kojima se regresivnost hrvatskog PDV-a kreće.

PDV; Hrvatska; regresivnost; metodologija; mjerenjeAutor: Mišela Škarica - ; Srednja škola Korčula, Korčula, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados