Amazonke iz Istre. Na tragu istarskih, u muško preobučenih ženaReportar como inadecuado
Amazonke iz Istre. Na tragu istarskih, u muško preobučenih žena - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002. -

U članku se analiziraju pisana, pronalaze i istražuju kako pisana tako i usmena svjedočanstva o ženama preobučenima u muško u Istri u prošlosti i sadašnjosti, stavljaju se u sklop komparativnih postupaka na temelju više različitih izvora - pjesama, pripovijedaka, arhivske građe te vlastitoga terenskog istraživanja, posebno u području Roverije, 1996. godine. U tom se kontekstu i značenjski i sadržajno uspijeva razotkriti okvir što ga skriva naziv samčon. Autorica postavlja tezu da je obilježje ženskog transvestizma kod endemske pojave virdžina dinarskih područja jugozapadnoga dijela Balkanskog poluotoka - da je ono ne samo društveno prihvaćeno, nego i institucionalizirano, običajnim pravom kodificirano - osnovna differentia specifica prema ovim pronađenim slučajevima u Istri, a i onima u Europi. Ovo istarsko istraživanje samo je jedna od karika u lancu potvrda kojima se, među ostalim, bavila u svojoj doktorskoj tezi da se o virdžini-tobeliji može doista govoriti kao o sasvim jedinstvenoj pojavi kako u Europi tako i u svijetu.

virdžine; Istra; transvestizamAutor: Jelka Vince-Pallua - ; Institut društvanih znanosti -Ivo Pilar-, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados