Kiša, hrana i kultura: međusobni utjecaji kulturnih, društvenih i prirodnih činitelja jednoga krajaReportar como inadecuado
Kiša, hrana i kultura: međusobni utjecaji kulturnih, društvenih i prirodnih činitelja jednoga kraja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002. -

U ovome radu autorica najprije teorijski raspravlja o međusobnom odnosu raznih kulturnih, društvenih i prirodnih činitelja kao što su to klima, gospodarstvo, prehrana i si., njihovom preplitanju, suodnosu i međuzavisnosti, da bi kasnije i na primjeru vlastita terenskog istraživanja pokazala do koje se mjere navedene teorijske postavke uspijevaju održati u praksi. Naime, izgradnja akumulacijskoga jezera Butoniga u središnjoj je Istri dovela do promjena pedoloških svojstava tla, što je pak uvjetovalo pojavu novih oblika gospodarstva toga dijela Istre i na određen način promijenilo način života lokalnog stanovništva. Ipak, da bi ekološka promjena uspjela utjecati na jednu određenu kulturu, ta joj kultura mora to omogućiti.

promjene u okolišu; središnja Istra; tartufiAutor: Sanja Kalapoš - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados