Veli mrgar ili cvijet u kamenu - Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002.Reportar como inadecuado
Veli mrgar ili cvijet u kamenu - Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002. -

Sjeveroistočno od mjesta Baška na otoku Krku nalazi se jedan od najljepših mrgara na našoj obali — svojim oblikom podsjeća na kameni cvijet. Etnološki je važan kao spomen na nekada vrlo zastupljenu tradiciju uzgoja ovaca i koza na otoku Krku. Na Krku ima još ljudi koji se bave ovčarstvom ali ta grana privređivanja polako izumire. Još 1995. godine skupina studenata etnologije i arhitekture pod vodstvom profesora Borisa Morsana i Tome Vinšćaka boravila je na terenskome istraživanju kako bi arhitektonski i fotografski dokumentirala neke od spomenika te pastirske kulture. Tako su kolegice Barbara Čubranić, Aneta Mudronja i Tamara Pungaršek izradile arhitektonski snimak Velog mrgara kojeg donosimo u ovome radu.

mrgar; Baška; Krk; dokumentacijaAutor: Tomo Vinšćak - ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados