Iz tradicijske baštine središnje IstreReportar como inadecuado
Iz tradicijske baštine središnje Istre - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Studia ethnologica Croatica, Vol.10-11 No.1 February 2002. -

Prema geološkim osobitostima Istru možemo podijeliti na bijelu, sivu i crvenu. Bijela je Istra dobila naziv po krškom terenu koji obuhvaća područje Ćićarije i Učke. Siva je Istra dobila naziv po sivome pijesku ili flišu koji se nalazi u sredini poluotoka. Crvena je Istra dobila naziv po zemlji crljenici koja pretežno pokriva južni dio poluotoka. Iz etnološkog aspekta središnja ili siva Istra naročito je zanimljiva, jer je zbog prometne izoliranosti sačuvala prirodni okoliš, tradicijsku kulturu i način života. Danas, kada posvuda u svijetu postoji trend očuvanja izvornog krajobraza sa svim tekovinama tradicijske kulture, potrebno je pronaći modele očuvanja kulturnih vrednota u kontekstu suvremene civilizacije, gospodarstva i turizma. Koristeći pozitivne i negativne primjere iz ostalih europskih regija treba znati sačuvati istinske prirodne i kulturne vrednote koje još za sada postoje u središnjoj Istri.

tradicijska baština; središnja IstraAutor: Tomo Vinšćak - ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados