Stanovništvo Komina u 18. i prvoj polovici 19. stoljećaReportar como inadecuado
Stanovništvo Komina u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.37 No.37 December 2009. -

U radu se analiziraju povijesna i povijesno-demografska obilježja stanovništva Komina u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća na temelju stanja duša i matice rođenih. Usporedno s antroponimijskom analizom nastoji se dati odgovor na vrijeme nastanka samog mjesta. Analiza dostupnih izvora i literature govori u prilog već iznesene teze o mletačkom napuštanju Čitluka 1715. godine, iako treba istaknuti da svi stanovnici

ne dolaze isključivo s toga područja. U radu se također donosi analiza strukture kućanstava i u kraćim crtama prikazuje običaj krsne slave.Autor: Maja Šunjić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados