Homo principis et homo statuum - banska služba za vladavine Marije TerezijeReport as inadecuate
Homo principis et homo statuum - banska služba za vladavine Marije Terezije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.37 No.37 December 2009. -

Autorica preispituje položaj hrvatskoga bana u Banskoj Hrvatskoj kao posrednika habsburških vladara i hrvatskih staleža. Težište je postavljeno na promjene u karakteru banske službe tijekom vladavine Marije Terezije 1740.-1780. te banovanja Karla Batthyányija 1742.-1756. i Franje Nádasdyja 1756.-1782

Na temelju spisa upravnih institucija i privatne korespondencije preispitana je uloga banova u upravi Banske Hrvatske i njihov odnos s hrvatskim staležima pri provedbi upravnih reformi u drugoj polovici 18. stoljeća.

banska služba; upravna povijest; Hrvatski sabor; Banska Hrvatska; Marija Terezija; Karlo Batthyányi; Franjo NádasdyAuthor: Ivana Horbec -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents