Andrija Mladinić i Mihovil Anđelo Filiberi – časnici postrojbe Croati a Cavallo iz društvene i vojne povijesti Dalmacije u XVIII. stoljećuReportar como inadecuado
Andrija Mladinić i Mihovil Anđelo Filiberi – časnici postrojbe Croati a Cavallo iz društvene i vojne povijesti Dalmacije u XVIII. stoljeću - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.37 No.37 December 2009. -

U uvodnome dijelu rada iznose se opći podaci o hrvatskim postrojbama i časnicima u mletačkoj vojnoj službi tijekom ranoga novog vijeka pri čemu je težište istraživanja upravljeno na elitnu konjaničku jedinicu Croati a Cavallo. Na osnovi gradiva iz Državnoga arhiva u Zadru fondovi: Spisi zadarskih bilježnika, Spisi generalnih providura, Državnoga arhiva u Mlecima fond: Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli: Cavalleria Croati te Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu Matične knjige umrlih župe Sv. Stošije u Zadru raščlanjuju se podaci iz životopisa poručnika Andrije Mladinića i kapetana hrvatske konjaničke postrojbe Mihovila Anđela Filiberija. Težište istraživanja upravljeno je na njihove oporučne spise i inventar imovine pohranjene u Državnome arhivu u Zadru.

Dalmacija; Zadar; Mletačka Republika; vojna povijest; društvena povijest; rani novi vijek; Andrija Mladinić; Mihovil Anđelo FiliberiAutor: Lovorka Čoralić - Maja Katušić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados