Od tradicije „sedam pobuna- do dragovoljnih mletačkih podanika Razvojna putanja Zadra u prvome desetljeću 15. stoljećaReport as inadecuate
Od tradicije „sedam pobuna- do dragovoljnih mletačkih podanika Razvojna putanja Zadra u prvome desetljeću 15. stoljeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.37 No.37 December 2009. -

Autor razmatra šire prilike koje su dovele do toga da se u Zadru početkom 15. stoljeća etablirala skupina od pet gradskih plemića, koji su praktično preuzeli vlast nad gradom i svojim postupcima određivali njegovu budućnost. Razmatranje se nadovezuje na prikaz i raščlambu temeljnih značajki susljednih pobuna plemstva Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva protiv vlasti Sigismunda Luksemburškoga krajem 14. i početkom 15. stoljeća te se uspostavlja korelacija između tih događaja i načina na koji je peteročlana upravljačka skupina svojim postupcima dovela do toga da je 1409. godine mletačka vlast i za njih i za zadarsku općinu praktično postala jedina moguća opcija.

lokalna elita; državna organizacija; Ugarsko-Hrvatsko Kraljevstvo; Venecija; ZadarAuthor: Ančić Mladen -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents