HRVATSKO SLATKOVODNO RIBARSTVO U GODINI 1996.Reportar como inadecuado
HRVATSKO SLATKOVODNO RIBARSTVO U GODINI 1996. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.55 No.3 October 1997. -

U radu su izneseni podaci o proizvodnji i ulovu ribe po vrstama, o površini ribnjaka, o ribolovnim sredstvima i o raspodjeli proizvodnje i ulova u godini 1996. Površine koje se iskorištavaju za proizvodnju ribe smanjene su 1.357 ha ili 11, 99%, a ukupan je prinos ribe manji za 1.921 tonu ili 29,76%.

Hranidbeni je koeficijent 4,0 kg veći, u odnosu na prethodnu godinu 33,33%.

Potrošak je gnojiva smanjen 18,79%.

Od ukupnih površina ribnjaka rastilišta čine 5,99% površine, mladičnjaci 21,13%, a uzgajališta za konzumnu ribu 71,53%.

Ukupan je prinos ribe u šaranskim ribnjacima 376 kg ha, a u pastrvskim 146,6 tona ha.

Od svih ribljih vrsta najviše se proizvodi šaran 82,21%, zatim pastrva 8,57%, biljožderne ribe 4,78%, a sve ostale ribe čine 4,44% ukupne proizvodnje.

U strukturi biljoždernih riba na prvome je mjestu amur s 64,28%, a slijede sivi glavaš s 26,02% te bijeli glavaš s 9,70%.

U usporedbi s prethodnom godinom nešto je povećana proizvodnja pastrve i lin jaka, a smanjena je proizvodnja svih ostalih vrsta.

Ulov ribe u otvorenim vodama povećan je 19,23% u usporedbi s prethodnom godinom.

Zbrojivši ukupnu proizvodnju i ulov slatkovodne ribe, udio je šarana 77,46%, biljoždernih 4,32%, pastrve 7,87%, soma, smuđa i štuke 2,99% i svih ostalih ribljih vrsta 7,36%.

Što se tiče raspodjele proizvodnje i ulova, 46,91% prodano je na tržištu, 39,19% potrošeno je za vlastitu reprodukciju nasad u ribnjake, uginuća iznose 6,23%, a za vlastitu potrošnju športski ribolovci potrošeno je 7,67%.

Broj ribarskih djelatnika smanjen je 17,75%, a proizvodnja ribe po djelatniku također je smanjena 26,62% u usporedbi s prethodnom godinom.

Po djelatniku je prosječno proizvedeno 5,87 tona ribe.

Proizvodnja riba; ulov; prinos; površine ribnjaka; gnojidba; hranidba; god. 1996., HrvatskaFuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados