NOVA NALAZIŠTA CRNKE UMBERA KRAMERI WALBAUM 1972 U HRVATSKOJReportar como inadecuado
NOVA NALAZIŠTA CRNKE UMBERA KRAMERI WALBAUM 1972 U HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.55 No.3 October 1997. -

Budući da o rasprostranjenosti crnke Umbra krameri Walbaum 1792 u Hrvatskoj ima vrlo malo podataka, u tijeku godine 1996. i 1997. pokrenuto je istraživanje na vodotokovima u poplavnom području virovitičke Podravine radi pronalaženja mogućih novih nalazišta, a u kontekstu zaštite i opstanka ove endemske i reliktne vrste. Izlov ribe obavljen je elektroagregatom. Prisutnost crnke utvrđena je u vodotokovima Lendave, u melioracijskim kanalima Gakovac, Šušulić i u Županijskom kanalu, te u umjetnom iskopu kod Starogradačkog Marofa, koji se nalazi na područjima nekadašnjih močvara. S obzirom na to da je riječ o ugroženoj i rijetkoj vrsti ribe, smatramo da je u Hrvatskoj prijeko potrebno pronaći način zaštite njezinih još preostalih, a malobrojnih prirodnih staništa.

Riba; crnka Umbra krameri Walbaum; HrvatskaAutor: A. Delić - I.D. Grlica - J. Razlog-Grlica -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados