Točna numerička formulacija zakrivljenog grednog elementaReportar como inadecuado
Točna numerička formulacija zakrivljenog grednog elementa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Građevinar, Vol.61 No.12. December 2009. -

U radu je prikazana numerička formulacija zakrivljenog grednog elementa u ravnini zasnovana na baznim funkcijama koje uključuju zajednički utjecaj savijanja, smicanja i uzdužnih sila. Pokazana je, također, originalna preobrazba algebarsko-trigonometrijskih baznih funkcija u Hermiteove polinome kada zakrivljeni element poprima pravocrtni oblik. Kreirani numerički model testiran je na nekoliko elementarnih primjera, a također i na jednom kompleksnijem konstrukcijskom sklopu.

zakrivljeni gredni element; formulacija; bazna funkcija; Hermiteovi polinomi; savijanje; posmik; uzdužna silaAutor: Blaž Gotovac - ; Sveučilište u Splitu, građevinsko arhitektonski fakultet Renata Sesartić - ; Sveučilište u Splitu, građe

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados