Najstariji na svijetu veći spregnuti mostReport as inadecuate
Najstariji na svijetu veći spregnuti most - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.61 No.12. December 2009. -

U članku je opisan cestovni most preko Save u Zagrebu tzv. Savski most, pušten u promet prije sedamdeset godina. To je najstariji veći spregnuti most na svijetu, iako pri projektiranju nije tako proračunan. Zapravo je projektant upotrijebio armiranobetonsku ploču kao vjetrovni spreg, ali je ipak predvidio ugradbu svojevrsnih moždanika. Rezultati provedenog pokusnog opterećivanja potaknuli su dalja laboratorijska istraživanja i smjeliju primjenu spregnutih sklopova u mostogradnji.

spregnuti most; spregnuti rasponski sklop; armiranobetonska ploča; vjetrovni spreg; moždanik; pokusno opterećenjeAuthor: Zvonimir Marić - ; Sveučilište u Osijeku, Građevinski fakultet Damir Markulak - ; Sveučilište u Osijeku, Građevinski fakul

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents