Najstariji na svijetu veći spregnuti mostReportar como inadecuado
Najstariji na svijetu veći spregnuti most - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Građevinar, Vol.61 No.12. December 2009. -

U članku je opisan cestovni most preko Save u Zagrebu tzv. Savski most, pušten u promet prije sedamdeset godina. To je najstariji veći spregnuti most na svijetu, iako pri projektiranju nije tako proračunan. Zapravo je projektant upotrijebio armiranobetonsku ploču kao vjetrovni spreg, ali je ipak predvidio ugradbu svojevrsnih moždanika. Rezultati provedenog pokusnog opterećivanja potaknuli su dalja laboratorijska istraživanja i smjeliju primjenu spregnutih sklopova u mostogradnji.

spregnuti most; spregnuti rasponski sklop; armiranobetonska ploča; vjetrovni spreg; moždanik; pokusno opterećenjeAutor: Zvonimir Marić - ; Sveučilište u Osijeku, Građevinski fakultet Damir Markulak - ; Sveučilište u Osijeku, Građevinski fakul

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados