Linearnost i Lagrangeov linearni multiplikator u jednadžbama običnoga krigingaReportar como inadecuado
Linearnost i Lagrangeov linearni multiplikator u jednadžbama običnoga kriginga - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry, Vol.60 No.1 January 2009. -

Analizirane su jednadžbe jednostavnoga i običnoga kriginga kako bi se uočila razlika u izračunu procjene u točki, te zorno prikazalo na koji način se Lagrangeov multiplikator iskazuje kao veličina u tehnici običnoga kriginga koja minimizira varijancu procjene. Detaljnom analizom matrica i linearnih jednadžbi, koje se inače automatski izračunavaju u pozadini računalnih programa za kartiranje, prikazana je važnost geomatematike u jednoj od temeljnih geoloških djelatnosti – kartiranju. Nadalje, izvođenjem niza jednadžbi kroz članak pruža se na inženjerski način razumijevanje algoritama jednostavnoga i običnoga kriginga, koje su danas dvije najčešće korištene geostatističke tehnike uz indikatorski kriging kao treće. U zaključku su predloženi postupci kojima se može odrediti najprimjerenija vrijednost Lagrangeovog multiplikatora za bilo koju jednadžbu običnoga kriginga.

geostatistika; jednostavni kriging; Lagrangeov multiplikator; obični krigingAutor: Tomislav Malvić - ; Dr. sc., dipl. ing., INA-Naftaplin, Sektor za razradu, savjetnik Davorin Balić - ; dipl. ing., INA-Naftapli

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados